דיאטה וציטומל

דיאטה ציטומל דיאטה מהירה וציטומל (T3) פועל על אובדן שומן מהיר דיאטה מהירה. כקו מנחה, עבור רוב 12.5 ק"ג / יום הוא מעין שמרנית "תוספת" של מינון שנראה כי אין השפעה שלילית על תפקוד בלוטת תריס זיהוי כלל. 25 יום מק"ג / הוא מעין "תוספת" של מינון שיש כמה השפעה מעכבת. 50 יום מק"ג / … המשך דיאטה וציטומל