המינרל אבץ

המינרל אבץ  האבץ (Zinc) הינו מיקרו מינרל המצוי בכל תא בגוף. אבץ הוא יסוד כימי בטבלה המחזורית המסומן באותיות Zn ומספרו האטומי 30. אבץ הוא מינרל קורט חשוב להפעלתם של אנזימים רבים ותפקידים ביולוגיים רבים נוספים. מהו אבץ? מה מקורותיו? מה תפקידו? מהם הנזקים מעודף וחוסר ומה המנה המומלצת? אבץ: מעורר את מערכת החיסון ומרפא פצעים, … המשך המינרל אבץ