סוכרת ועודף משקל

סוכרת ועודף משקל  סוכרת ועודף משקל או סוכרת והשמנה. הקשר בין שינוי במשקל למבוגרים וסיכון לסוכרת קלינית בקרב נשים בגיל העמידה. עיצוב: מחקר פרוספקטיבי עם מעקב 1976-1990. משתתפים: 114281 אחיות מוסמכות נשים בגילים 30-55 שנים שלא היה מאובחנות סוכרת, מחלות לב כליליות, שבץ מוחי או סרטן בשנת 1976. מדדי תוצאה: סוכרת ללא אינסולין תלויה. תוצאות: … המשך סוכרת ועודף משקל