טסטוסטרון סיפיונאט

טסטוסטרון סיפיונאט טסטוסטרון סיפיונאט (Testosterone Cypionate) דומה מאוד לפעילים ומשך החיים של טסטוסטרון איננטאט, רש שלסיפיונאט משך חיים יותר ארוך מטסטוסטרון איננטאט ביממה בקירוב. טסטוסטרון סיפיונאט הזרקה להזרקה תוך שרירית, מכיל טסטוסטרון סיפיונאט המסיס בשמן 17 (בטא) – אסתר cyclopentylpropionate של הורמון טסטוסטרון בעל פעילות אנדרוגנית. סיפיונאט טסטוסטרון הינו אבקת גבישי לבן לבנה או שמנת, חסר ריח ויציבה … המשך טסטוסטרון סיפיונאט