אקרומגליה וענקות עודף הורמון גדילה

אקרומגליה וענקות (gigantism) הן תוצאות דומות של פתולוגיה אחת הניגרמת עקב הפרשה עודפת של הורמון גדילה (Growth hormone), ההבדלים בין שתי הפתולוגיות הוא השלבים שונים בתקופת החיים.
המשך אקרומגליה וענקות עודף הורמון גדילה