תופעות נוירופסיכיאטריות של סטרואידים אנאבוליים

תופעות נוירופסיכיאטריות של סטרואידים אנאבוליים במתנדבים בריאים מחקר אובייקטיבי ניסה להעריך את ההשפעות החריפות של סטרואידים אנבוליים על מצב רוח והתנהגות אצל מתנדבים בריאים ממין זכר. שבועיים, בדיקה כפול סמיות מבוקר פלסבו מוצלב עם מתילטסטוסטרון (methyltestosterone). מדגם התנדבות של 20 גברים שנטלו תרופות של מחלה רפואית ופסיכיאטרית, שלא היו מעורבים באימון אתלטי, וללא היסטוריה קודמת … המשך תופעות נוירופסיכיאטריות של סטרואידים אנאבוליים